Najnoviji broj Informatora

Pogled u izdanje
Hajde da razgovaramo

Na dan osnivanja Svetske zdravstvene organizacije (SZO), 07. aprila, obeležava se Svetski dan zdravlja čiji je cilj da na svetskom nivou podstakne kako zdravstvene radnike tako i pacijente da zajedničkim aktivnostima pomognu u rešavanju određenog javno-zdravstvenog problema.
Ovogodišnja kampanja povodom Svetskog dana zdravlja posvećena je depresiji i obeležava se pod sloganom ”Depresija-hajde da razgovaramo”.
Prema podacima SZO, na globalnom nivou 322 miliona ljudi pati od depresije (4,4% svetske populacije), a depresija je jedan od vodećih uzroka opterećenja stanovnika bolestima u Srbiji. Prema podacima iz izveštaja Svetske zdravstvene organizacije iz 2017. godine (Globalno zdravlje: Procene depresije i drugih mentalnih poremećaja), od depresije u Srbiji pati 419.302 osobe (5% populacije), a istraživanja zdravlja stanovništva Srbije ukazuju da se iz godine u godinu povećava učestalost obolelih od depresije.
Cilj ovogodišnje kampanje je da se poveća broj ljudi koji će potražiti pomoć, a koji imaju simptome depresije. Posebno se ističe značaj razgovora sa osobama od poverenja koji može biti prvi korak ka oporavku.Pored članova porodice i prijatelja, zdravstveni radnici su jedna od važnih karika u rešavanju depresije, jer dobra komunikacija sa farmaceutom ili lekarom značajna je u prepoznavanju ranih simptoma depresije, dok je u lečenju ključna za pravilnu i bezbednu primenu lekova.Pored stručnih znanja, za koja se može reći da se podrazumevaju da se stalno usavršavaju, jedna od veština koja ostaje u drugom planu je razvoj komunikacionih veština zdravstvenih radnika. Mnoga istraživanja ukazuju na povezanost između način kako razgovaramo sa pacijentom, odnosno načina kako nas pacijent razume, sa ishodom lečenja.
Ukoliko tome pridodamo podatak da skoro svaki drugi stanovnik Evrope ima neadekvatnu zdravstvenu pismenost na koju ukazuje istraživanja iz 2013. godine Regionalne kancelarije za Evropu SZO (Health literacy: the solid facts), što znači da pola Evropljana ne razume i ne ume da koristi informacije kojima bi unapredilo ili očuvalo zdravlje. Izveštaj iz 2008. godine koji je objavila Svetska federacija farmaceuta (FIP) ističe ključnu ulogu farmaceuta u snabdevanju pouzdanih i validnih pisanih i govornih informacija o lekovima za pacijente. Odgovornost farmaceuta je da osiguraju da informacije koje pružaju budu objektivne, razumljive, nekomercijalne, precizne i svrsishodne. Savremena farmaceutska praksa koja stavlja pacijenta u fokus od farmaceuta očekuje da uspostavi profesionalan odnos sa pacijentom zasnovan na poverenju, otvorenoj i dobroj komunikaciji i uzajamnom donošenju odluka. Ovo stavlja nove izazove pred farmaceute da procene svoje komunikacione veštine, nauče nove tehnike i prilagode svoju uslugu zahtevima pacijenata, a kvalitetan razgovor unutar zdravstvenog sistema i sa pacijentima predstavljaće okosnicu dobre farmaceutske prakse. Zato, hajde da razgovaramo
Glavna i odgovorna urednica
Estela Gaković Ranisavljević